BSI Top10

Bảng xếp hạng hàng tháng

Nắm bắt những chiến dịch, sự kiện và người ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội

Bảng xếp hạng Top10

Chỉ số BSI là gì?

BSI – Buzzmetrics Social Index là chỉ số giúp đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến dịch/sự kiện/người ảnh hưởng trên mạng xã hội một cách tổng quan.

Với BSI, Buzzmetrics sẽ cho biết chiến dịch/ sự kiện/ người ảnh hưởng nào mang lại ảnh hưởng thực sự và tạo được hiệu ứng tích cực cho cộng đồng mạng.

Tìm hiểu thêm
right

5 yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng của BSI Top10

Icon comment
Tổng lượng thảo luận
Tổng lượng thảo luận

Tổng lượng bài viết và thảo luận

Icon jigsaw
Chỉ số thảo luận liên quan
Chỉ số thảo luận liên quan

Thể hiện mức độ liên quan của các thảo luận đến chủ đề đang được nói đến

Icon connect
Chỉ số lan truyền
Chỉ số lan truyền

Thể hiện mức độ lan tỏa của chiến dịch/ sự kiện/ người ảnh hưởng trên social media

Icon emotion
Chỉ số cảm xúc
Chỉ số cảm xúc

(Lượng thảo luận Tích cực – Lượng thảo luận Tiêu cực) / (Lượng thảo luận Tích cực + Lượng thảo luận Tiêu cực)

Icon user
Lượng người tham gia thảo luận
Lượng người tham gia thảo luận

Thể hiện độ phủ, được tính dựa trên số người thực sự tham gia thảo luận

Hành trình từ TopChart đến BSI Top10

Ra mắt lần đầu tiên năm 2016, các bảng xếp hạng của Buzzmetrics được xây dựng trên ý tưởng: Marketer cần một tiêu chuẩn để đánh giá và so sánh hiệu quả hoạt động Marketing với tất cả chiến dịch khác cùng chạy trên mạng xã hội.

03/2016
Icon Star
TopChart
TopChart ra đời với 2 chỉ số: Tổng lượng thảo luận và Chỉ số cảm xúc
TopChart

Tôi cần một tiêu chuẩn để so sánh tất cả chiến dịch khác cùng chạy trên mạng xã hội.

TopChart ra đời với 2 chỉ số: Tổng lượng thảo luậnChỉ số cảm xúc. TopChart chỉ được xếp hạng dựa trên Tổng lượng thảo luận (Buzz Volume).

Buzzmetrics Logo
09/2016
Icon Star
TopBuzz
TopBuzz xuất hiện với 3 chỉ số: Tổng lượng tương tác, Tổng lượng thảo luận và Chỉ số cảm xúc
10/2017
Icon Star
BSI Top10
Ra mắt chỉ số BSI. BSI là tổng hòa của 5 chỉ số: Tổng lượng thảo luận, Chỉ số cảm xúc, Lượng nội dung được tạo ra bởi người dùng, Sự liên quan & Độ phủ
09/2020
Icon Star
BSI Top10 cải tiến
Thay đổi thành tố cấu thành chỉ số BSI, gồm: Tổng lượng thảo luận, Chỉ số cảm xúc, Lượng người tham gia thảo luận, Chỉ số lan truyền & Chỉ số thảo luận liên quan
03/2021
Icon Star
BSI Awards
Giải thưởng đầu tiên dành cho các chiến dịch truyền thông mạng xã hội
11/2022
Icon Star
BSITop 10 Version 2023
Có thêm 2 hệ số điều chỉnh: Diversity Score và Audience Score bên cạnh 5 yếu tố cấu thành nên BSI: Buzz Volume, Audience Scale, Sentiment Score, Virality Score & Relevancy Score.
Logo BSI Top 10

BSI Top10 - Phiên bản năm 2023 vẫn chưa phải là phiên bản cuối cùng, vì mạng xã hội vẫn đang vận động và thay đổi từng ngày.

Buzzmetrics sẽ tiếp tục nâng cấp bảng xếp hạng để phản ánh chính xác hơn nỗ lực của Marketer trong sự phát triển của mạng xã hội.

Nhận tư vấn miễn phí
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
DMCA.com Protection Status