BUZZSPEAK

BuzzSpeak là chuỗi các buổi chia sẻ miễn phí do Buzzmetrics tổ chức nhằm thảo luận các xu hướng mới nhất, các ý tưởng đột phá và các góc nhìn thú vị trong lĩnh vực Marketing. Với BuzzSpeak, Buzzmetrics mong muốn tạo ra những giá trị học thuật hữu ích cho cộng đồng Marketing - một cộng đồng không ngừng thay đổi và lớn mạnh.

Sắp diễn ra

No items found.
DMCA.com Protection Status