Nhận tư vấn miễn phí

Hãy điền thông tin trong biểu mẫu. Đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ để hỗ trợ cụ thể cho nhu cầu của bạn.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Thảo luận về bối cảnh thương hiệu & nhu cầu nghiên cứu
Cung cấp kiến thức social listening và tổng quan giải pháp
Tìm giải phải phù hợp để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh
Cung cấp ví dụ minh họa và demo cho từng giải pháp
Hỗ trợ nhanh bằng các dữ liệu & nghiên cứu có sẵn (nếu có)

Thông tin liên hệ

(+84) 28 3535 7356
info@buzzmetrics.com
qua Messenger

Đội ngũ tư vấn

Vũ Phạm
vup@buzzmetrics.com
(+84) 937 611 685
Tiên Trần
tien.tranluu@buzzmetrics.com
(+84) 382 167 253
Phượng Văn
phuong.vanthi@buzzmetrics.com
(+84) 903 930 467
Nhận tư vấn miễn phí
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
DMCA.com Protection Status